Jag vill inte vara ofin, men inte heller så fin att jag måste betala grindpeng för att bli accepterad.

Jag vill inte vara ofin, men inte heller så fin att jag måste betala grindpeng för att bli accepterad.