Varje chef har ett antal underlydande. Om var och en av dessa måste fråga chefen om lov innan ett beslut ska fattas, då minskar ju även den rent praktiska möjligheten till beslut.

Varje chef har ett antal underlydande. Om var och en av dessa måste fråga chefen om lov innan ett beslut ska fattas, då minskar ju även den rent praktiska möjligheten till beslut.