Hans Werthén

Hans Werthén är företagsledaren som satte ordentlig fart på Electrolux. Werthén insåg att Electrolux aldrig skulle kunna expandera genom organiskt kraft då branschen var både mogen och fragmenterad. Lösningen blev en rad av företagsförvärv som med tiden gjorde Electrolux till världens största vitvaruföretag.

Electrolux betydelse som föredöme och stilbildare för andra svenska företag som befann sig i mogna branscher kan knappast överskattas. Bland de företagsledare som blivit inspirerade av Hans Werthéns är Percy Barnevik i ASEA, Melker Schörling i Securitas, Bengt Eskilsson i ESAB, Bo Berggren i Stora, Sverker Martin Löf i SCA, Carl Henric Svanberg i Assa Abloy/Ericsson, m fl.

Han var även en van bergsklättrare som bestigit Matterhorn i Schweiz.