Jan Carlzon

Han vände tre krisande storföretag från förlust till vinst och blev SAS-Janne med hela folket. Han höjde statusen för de som jobbade med service och skickade personalen på charmkurs. På många sätt blev Jan Carlzons VD-skap för SAS speciellt. Som ung civilekonomen tillträdde han i ett SAS med dålig lönsamhet och sviktande extern image år 1981. Med kommunikativ skicklighet formulerades budskapet om det nya SAS, ett serviceorienterat reseföretag som satte kunden i fokus. Flygplanen målades om, servicenivån höjdes och många direktlinjer infördes. Lönsamheten steg ordentligt och för första gången i svenskt näringsliv blev ett tjänsteföretag stilbildande. SAS blev topprankat av unga civilekonomer som var på väg ut i arbetslivet. Carlzons ledarskapsfilosofi presenterades 1985 i boken ”Riv pyramiderna” och det är den i särklass mest sålda managementboken i vårt land (200.000 exemplar). Riv pyramiderna blev också en internationell managementklassiker. SAS arbete med service- och kundorientering kopierades inom den privata och den offentliga sektorn. Den skapade även en stor skjuts åt svenska konsultföretag inom management under 80-talet.