Om

Executive Search

Rekrytering av de allra viktigaste cheferna i en organisation

Chefsrekrytering

Chefsrekrytering är samma som Executive Search

VD-Rekrytering

Chefsrekrytering där man specifikt pekar på VD posten

K2 Search

Ett företag som är ett av Sveriges ledande inom chefsrekrytering och VD rekrytering.