Näringslivshistoria

Hur ser svenskt näringsliv ut historiskt sett?

Vem byggde Sverige?

1864

Näringsfriheten genomförs 1864. Marknaden sågs som framtiden, och genom ett riksdagsbeslut om näringsfrihet så sattes företagsamhet i främsta rummet framför gammal begränsande struktur av riksdagen den 18 juni 1864. Då avskaffades skråväsendet helt, även i städerna. Samtidigt försvann burskapstvånget, mästarskapstvånget och tvånget att tillhöra en förening. Dessutom infördes fri etableringsrätt för handelsrörelser och fabriksanläggningar på landsbygden.

Näringsfrihetsförordningen

Näringsfrihetsförordningen har av ekonomhistorikern Tom Söderberg kallats den svenska företagsrättens Magna Charta.

År 1864 utfärdades också en reviderad fabriks- och hantverksordning med utvidgad näringsfrihet och frivillig föreningsanslutning. Fram till 1867 var näringslivet i Sverige fortfarande uppbyggt på en mängd skråämbeten med särskilda lagar och förordningar, men i princip kunde nu vem som helst börja med vilket hantverk som helst utan kompetensbevis.