Guide executive search

Executive search, även mera känd som headhunting, är en specialiserad rekryteringsprocess som används för att identifiera och anställa chefer på toppnivå och ledande befattningshavare för organisationer. Dessa chefer har vanligtvis positioner som VD, CFO, CTO och andra C-suite-roller. Att genomföra en effektiv executive search kräver ett strategiskt tillvägagångssätt och en förståelse för de unika behoven hos både organisationen och kandidaterna.

Så här går executive search till:

1. Define the Scope and Objectives:

 • Börja med att tydligt definiera omfattningen av executive search-projektet. Vilken specifik roll försöker du fylla och vilka är de viktigaste målen med sökningen?
 • Förstå organisationens mål, kultur och strategiska prioriteringar, eftersom dessa faktorer kommer att påverka vilken typ av kandidat du letar efter.

2. Establish a Search Committee:

 • Bilda en sökkommitté bestående av viktiga intressenter från organisationen. Denna kommitté kommer att hjälpa till att definiera jobbkraven, granska kandidater och göra det slutliga urvalet.

3. Create a Detailed Job Description:

 • Utveckla en omfattande arbetsbeskrivning som beskriver rollens ansvar, kvalifikationer och förväntningar. Var specifik om de färdigheter, erfarenheter och personlighetsdrag du söker hos en kandidat.

4. Set a Realistic Timeline:

 • Upprätta en tidslinje för chefssökningen, inklusive tidsfrister för kandidatidentifiering, intervjuer och det slutliga anställningsbeslutet. Tänk på att chefssökningar kan ta flera månader.

5. Identify Search Criteria:

 • Bestäm de viktigaste kriterierna och kvalifikationerna som krävs för rollen. Detta inkluderar utbildning, branscherfarenhet, ledarskapsförmåga och kulturell passform inom organisationen.

6. Research and Identify Potential Candidates:

 • Använd en mängd olika källor för att identifiera potentiella kandidater, inklusive professionella nätverk, branschpublikationer, sociala medier och verkställande sökföretag.
 • Utnyttja organisationens nätverk och branschkontakter för att samla in rekommendationer och hänvisningar.

7. Contact and Evaluate Candidates:

 • Nå ut till potentiella kandidater diskret, eftersom många toppledare kanske inte aktivt letar efter nya möjligheter.
 • Genomför preliminära intervjuer för att bedöma deras kvalifikationer, färdigheter och kulturella passform med organisationen.
 • Använd strukturerade intervjufrågor för att utvärdera deras ledarskapsförmåga, problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande.

8. Assess References and Background:

 • Verifiera kandidatens yrkesbakgrund, inklusive deras arbetshistoria, prestationer och referenser.
 • Utför bakgrundskontroller för att säkerställa att det inte finns några ouppklarade problem som kan påverka deras lämplighet för rollen.

9. Present Candidates to the Search Committee:

 • Dela detaljerad information om kandidaterna med sökkommittén, inklusive CV, intervjuanteckningar och referenskontroller.
 • Låt kommittén utvärdera och diskutera varje kandidats styrkor och svagheter.

10. Conduct Final Interviews:

 • Bjud in toppkandidaterna för slutliga intervjuer med sökkommittén och viktiga intressenter inom organisationen.
 • Använd dessa intervjuer för att bedöma deras passform med organisationens kultur och ledningsgrupp.

11. Make an Offer and Negotiate:

 • Utöka ett jobberbjudande till den valda kandidaten, inklusive information om kompensation, förmåner och andra villkor.
 • Var beredd att förhandla med kandidaten för att nå en ömsesidigt tillfredsställande överenskommelse.

12. Onboard the New Executive:

 • När kandidaten accepterar erbjudandet, utveckla en onboarding-plan för att hjälpa dem att integreras smidigt i organisationen och anpassa sig till dess strategiska mål.

13. Evaluate and Monitor Progress:

 • Kontinuerligt utvärdera den nya chefens prestanda och anpassning till organisationens mål.
 • Justera introduktions- och utvecklingsplanen efter behov för att säkerställa deras framgång i rollen.

14. Maintain a Pipeline:

 • Även efter att framgångsrikt ha anställt en chef är det viktigt att upprätthålla en talangpipeline för framtida ledarskapsbehov.

15. Document the Process:

 • Föra detaljerade register över den verkställande sökprocessen, inklusive kandidatprofiler, intervjuanteckningar och korrespondens, för framtida referens- och efterlevnadsändamål.

Kom ihåg att chefssökningar kräver en hög grad av konfidentialitet och professionalism, eftersom toppkandidater ofta har befintliga roller och rykte att skydda. Att upprätthålla diskretion under hela processen är avgörande för att bygga förtroende hos kandidater och intressenter. Överväg dessutom att söka hjälp av verkställande sökföretag om det behövs, eftersom de specialiserar sig på att identifiera och rekrytera topptalanger för ledande befattningar.

Få hjälp med Executive Search

executive search the process
Executive Search Stockholm