Kategorier
Journalister

Chefredaktör – Göran Greider

Göran Greider är en svensk författare, poet, debattör och journalist född 1959 i Vingåker. Han är sedan 1999 chefredaktör för den fristående socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten och deltar ofta i den offentliga debatten.

Greider debuterade 1981 med diktsamlingen “Vid fönstret slår ensamheten ut” och har sedan dess gett ut ett flertal diktsamlingar, essäer, debattböcker och romaner. Han har tilldelats en rad priser och utmärkelser, bland annat Sveriges Radios Lyrikpris (1995), Stig Sjödinpriset (1997), Dan Andersson-priset (2001), Eyvind Johnsonpriset (2006), Ivar Lo-priset (2008) och Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris (2013).

Greider är en uttalad socialdemokrat och hans politiska åsikter präglar ofta hans texter. Han är en stark förespråkare för jämlikhet och solidaritet och han är kritisk till marknadsekonomi och liberalism. Han är också en varm anhängare av fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens historia.

Greider är en kontroversiell person och hans åsikter väcker ofta debatt. Han har kritiserats för att vara för ensidig och för att inte ta tillräcklig hänsyn till andra perspektiv. Han har dock också hyllats för sitt engagemang och för sin förmåga att sätta ord på komplexa frågor.

Här är några exempel på Göran Greiders åsikter:

  • Han är en stark förespråkare för en starkare välfärdsstat.
  • Han är kritisk till privatiseringar och nedskärningar.
  • Han är en förespråkare för en mer aktiv klimatpolitik.

Göran Greider är en viktig röst i den svenska debatten. Han är en kunnig och engagerad person som bidrar till att öka förståelsen för komplexa frågor.