Kategorier
Okategoriserade

Entreprenör – Lennart Wallenstam

Lennart Wallenstam, född 12 augusti 1919 på Bohus-Björkö i Öckerö socken, död 20 augusti 2006 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, var en svensk byggmästare och grundare till Wallenstams Byggnads AB.

Wallenstam föddes i en arbetarfamilj och började sin yrkeskarriär som byggnadsarbetare. 1944 bildade han tillsammans med vännen Karl Olsson eget företag inom husproduktion. Sina första byggtomter fick man av fastighetskontoret på Slottsskogsgatan i Skytteskogen. Där byggde man sina första hus, fyra tvåfamiljsvillor, ritade av arkitekterna Ragnar Dahlberg och W.

1948 lämnade Kalle Olsson företaget och Wallenstam Byggnads AB bildades. Företaget växte snabbt och under 1950- och 1960-talen byggde Wallenstam tusentals bostäder i Göteborg och Stockholm.

Wallenstam var en visionär byggmästare som var mån om att bygga bostäder av hög kvalitet. Han var också en engagerad samhällsperson och var med och grundade flera välgörenhetsorganisationer.

1991 tog sonen Hans Wallenstam över som VD för Wallenstam. Lennart Wallenstam fortsatte att vara aktiv i företaget fram till sin död 2006.

Här är några av Lennart Wallenstams viktigaste prestationer:

  • Grundare av Wallenstams Byggnads AB.
  • Byggde tusentals bostäder i Göteborg och Stockholm.
  • Visionär byggmästare.
  • Engagerad samhällsperson.

Lennart Wallenstam är en viktig person i den svenska bygg- och fastighetshistorien. Han var en av de drivande krafterna bakom den svenska bostadsbyggandet och bidrog till att göra Göteborg och Stockholm till mer moderna städer.

50 år som byggmästare

Av minnesboken “50 år som byggmästare” framgår att han i ungdomsåren hade för (o)vana att i vredesmod lämna sina arbetsgivare, sedan de inte kommit överens om lönen. Följdriktigt startade han 1944 som 25-åring egen byggfirma och snickrade upp fyra tvåfamiljsvillor i Skytteskogen.
Sen rullade det på. Företaget hade som mest 600 arbetare anställda och var inblandat i mycket av Göteborgs omvandling från 1950 och framåt.