Kategorier
Industrimän/kvinnor

Industriman – Ivar Kreuger

Ivar Kreuger, född den 2 mars 1880 och avliden den 12 mars 1932, var en svensk entreprenör och finansman som var en central figur inom internationell finans och industri under början av 1900-talet. Han är mest känd för sin roll som en av de mest framstående företagsledarna och finansmogulerna under sin tid och för att ha grundat och lett Kreuger & Toll, ett av de största företagen i världen på sin tid.

Här är några viktiga fakta om Ivar Kreuger och hans karriär:

  1. Kreuger & Toll: Ivar Kreuger grundade företaget Kreuger & Toll, som var involverat i en rad olika branscher, inklusive tändstickstillverkning, papperstillverkning, och koncessioner för att bygga elnät. Företaget hade internationell verksamhet och var känt som “Tändstickskungen.”
  2. Innovation inom tändsticksindustrin: Ivar Kreuger anses vara en pionjär inom tändsticksindustrin och utvecklade flera nya metoder för tändsticksproduktion och marknadsföring. Han var också känd för att ha konsoliderat och kontrollerat en betydande del av världsmarknaden för tändstickor.
  3. Finansiering och obligationer: Kreuger var också en mästare på att använda obligationer för att finansiera sina företagsförvärv och projekt. Han använde sig av avancerade finansiella instrument och skapade “Kreuger-koncernen,” som var känd för sina komplexa finansiella strukturer.
  4. Internationell expansion: Kreuger var aktiv i flera länder och var involverad i projekt över hela världen. Han var särskilt framgångsrik med att etablera sig i USA och andra delar av världen.
  5. Avslöjanden och fall: Tyvärr slutade Kreugers karriär i en skandal och ekonomisk krasch. Han begick självmord 1932, och hans företag Kreuger & Toll gick i konkurs. Det visade sig att företagets ekonomi hade byggts på osunda finansiella grundvalar och bedrägeri. Detta ledde till omfattande förluster för investerare och kreditgivare.

Ivar Kreuger var en komplex och kontroversiell figur inom finansvärlden. Trots sin tragiska nedgång är han fortfarande ihågkommen som en framstående affärsman och finansmogul som hade en betydande inverkan på den internationella ekonomin under en betydande period av 1900-talet.

Minidokumentär gjord av Linneuniversitet