Kategorier
Industrimän/kvinnor

Företagsledare – Marcus Wallenberg

Marcus “Dodde” Wallenberg Jr (1899–1982) var en framstående svensk affärsman och medlem av den inflytelserika Wallenberg-familjen. Han hade en framträdande roll inom svenskt näringsliv och spelade en betydande roll inom flera stora företag och organisationer. Han föddes den 8 oktober 1899 och avled den 19 augusti 1982.

Här är några viktiga fakta om Marcus Wallenberg (1899–1982) och hans karriär:

  1. Investor AB: Marcus Wallenberg var ordförande i styrelsen för Investor AB, ett svenskt investmentbolag som äger och förvaltar aktieinnehav i många stora svenska företag. Under hans ledarskap fortsatte Investor AB att vara en viktig aktör inom svenskt näringsliv och att utveckla sina investeringsstrategier.
  2. SEB (Skandinaviska Enskilda Banken): Han hade en framträdande roll inom SEB, en av Sveriges största banker, och var ordförande i bankens styrelse.
  3. Svenskt Näringsliv: Wallenberg var också engagerad i Svenskt Näringsliv, en av Sveriges främsta arbetsgivarorganisationer, och hade ledande positioner inom organisationen.
  4. Internationella engagemang: Han hade styrelseuppdrag i olika internationella företag och organisationer och spelade en betydande roll inom internationell handel och ekonomi.
  5. Filantropi: Marcus Wallenberg var engagerad i olika filantropiska aktiviteter och stödde många kulturella och välgörenhetsprojekt.

Marcus Wallenberg (1899–1982) fortsatte i familjens tradition att vara en central aktör inom svenskt näringsliv och att följa den långa Wallenberg-historien av inflytande inom ekonomin. Han spelade en avgörande roll i att utveckla Investor AB och att utöva ledarskap inom svensk affärsvärld under sin tid.

Mellankrigsåren

Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm 1920 och efter en femårig utlandspraktik i såväl amerikanska som europeiska banker och bankirfirmor, blev Wallenberg i mars 1927 utsedd till styrelseledamot i familjebanken. Wallenbergs intresse för teknik medförde att han kom att söka sig till den industriella sfären. Hans första stora uppdrag var krisen i det gamla Wallenbergföretaget Atlas Diesel. Som styrelseordförande tog Wallenberg beslutet att sakta avveckla företagets motortillverkning och i stället satsa på tryckluftstekniken, ett avgörande som ledde bolaget, nu under namnet Atlas Copco, mot en världsledande position.

En av de industrisektorer som särskilt intresserade Wallenberg var produktion och distribution av starkström. 1928 träffade han chefen för ASEA Sigfrid Edström och lade fram planer för ett samarbete. Ett bolag, Electro-Invest, bildades med syftet att förvärva koncessioner på att bygga kraftverk främst i Östeuropa. Wallenberg tog plats i bolagets styrelse 1930 och Investor blev den enskilt största ägaren.

Efter Kreugerkraschen 1932 engagerade sig Wallenberg aktivt i rekonstruktionen av Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Ivar Kreuger hade 1931, i strid med svensk lag, sålt röststarka A-aktier till det amerikanska telefonföretaget ITT, i en sådan omfattning att detta bolag trodde sig behärska röstmajoriteten i LM Ericsson. Genom Wallenbergs förhandlingsinsatser och genom att den svenska regeringen godkände en höjning av den övre rösträttsgränsen för utländskt ägande till 35 procent, kunde tvisten med ITT lösas i juni 1933 och LM Ericsson bibehållas som ett svenskt oberoende företag.

Efter 1930-talskrisen hade AB Svenska Järnvägsverkstäderna rekonstruerats finansiellt av Wallenberg och utvecklat en flygavdelning, ASJA. En konkurrent till ASJA var AB Bofors vars dominerande ägare var finansmannen Axel Wenner-Gren, som 1936 hade köpt Nohab i Trollhättan, landets enda tillverkare av flygplansmotorer. Boforsgruppen bildade 1937 Svenska Aeroplanaktiebolaget i Trollhättan. Såväl Wallenberg som ordföranden i Boforsgruppen Sven Wingquist insåg att de båda gruppernas resurser borde slås samman för att skapa ett konkurrenskraftigt bolag och efter segslitna förhandlingar blev så också fallet.

I mars 1939 bildades ett nytt och större Svenska Aeroplanaktiebolaget, Saab, där ASJA:s produktionsresurser ingick och där de två grupperna blev lika stora innehavare av aktiekapitalet. Satsningen var karakteristisk för Marcus Wallenbergs djärvhet och strävan mot teknisk förnyelse. Han var den främsta initiativtagaren till en effektiv svensk flygplansindustri, som kunde hålla jämna steg med de ledande utländska. Långt senare år 1968 skulle han komma att överta ordförandeskapet i bolaget.

Boschaffären

Strax efter krigsslutet, i juli 1945, briserade den så kallade Boschskandalen, i vilken Marcus Wallenberg tillsammans med sin äldre broder Jacob Wallenberg hade huvudrollerna. Bröderna anklagades av USA för att ha agerat bulvaner åt det tyska företaget Bosch, vilket väckte stor internationell uppmärksamhet. Affären fick till följd att Marcus Wallenberg kom att efterträda brodern på bankens ordförandepost.