Kategorier
Okategoriserade

Entreprenör – Ola Serneke

Ola Serneke, född 16 november 1971 i Alingsås, är en svensk företagare och grundare och tidigare VD för Serneke Group. Han är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer och har varit med och byggt upp Serneke till ett av Sveriges största byggföretag.

Serneke föddes i Alingsås och växte upp i en byggfamilj. Han studerade vid Chalmers tekniska högskola och började sin karriär på Serneke 1995. Han blev VD för företaget 2002, vid 31 års ålder.

Under Sernekes ledning har Serneke expanderat kraftigt. Företaget har byggt ett stort antal bostads-, kontors- och industribyggnader i Sverige och internationellt. Serneke är också involverat i ett antal andra projekt, bland annat utvecklingen av Karlatornet i Göteborg, som kommer att bli Nordens högsta byggnad.

Serneke är en kontroversiell figur. Han har kritiserats för sitt sätt att leda företaget och för sina ambitioner att bygga stora och komplexa projekt. Men han är också en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer och har gjort ett stort avtryck på den svenska byggbranschen.

Här är några av Ola Sernekes viktigaste prestationer:

  • Grundare och tidigare VD för Serneke Group.
  • Ledde Sernekes expansion till ett av Sveriges största byggföretag.
  • Byggde Karlatornet, Nordens högsta byggnad.
  • Engagerad i ett antal andra projekt, bland annat utvecklingen av Göteborgsregionen.

Ola Serneke är en av Sveriges mest framstående entreprenörer. Han har byggt upp ett framgångsrikt byggföretag och har gjort ett stort avtryck på den svenska byggbranschen.