Kategorier
Industrimän/kvinnor

Executive – Peter Wallenberg

Peter “Pirre” Wallenberg (1926–2015), född den 9 maj 1926 och avliden den 19 januari 2015, var en framstående svensk affärsman och en medlem av den framstående Wallenberg-familjen. Han spelade en betydande roll inom näringslivet och var inblandad i en rad svenska och internationella företag. Wallenberg är en av de mest välkända och inflytelserika affärspersonligheterna i Sverige.

Här är några viktiga fakta om Peter Wallenberg och hans karriär:

  1. Wallenberg-familjen: Peter Wallenberg tillhörde den kända Wallenberg-familjen, en av Sveriges mest inflytelserika affärsfamiljer. Wallenberg-familjen har haft en betydande inverkan på svenskt näringsliv genom sin ägarandel i många stora företag och banker.
  2. SEB (Skandinaviska Enskilda Banken): Peter Wallenberg var ordförande i styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), en av Sveriges största banker. Han hade en nära koppling till banken och spelade en avgörande roll i dess utveckling och styrning.
  3. Investor AB: Peter Wallenberg var en ledande figur inom Investor AB, ett svenskt investmentbolag som äger och förvaltar aktieinnehav i många svenska och internationella företag. Han var styrelseordförande i Investor AB under en betydande period och var involverad i bolagets strategier och beslutsfattande.
  4. Internationella engagemang: Wallenberg var engagerad i flera internationella företag och organisationer och hade styrelseuppdrag i flera stora företag.
  5. Filantropi: Han var också involverad i filantropiska aktiviteter och stödde olika välgörenhetsinitiativ.

Peter Wallenberg var känd för sitt ledarskap inom svenskt näringsliv och hans engagemang inom de företag och organisationer han var inblandad i. Han följde i den långa traditionen av Wallenberg-familjen som är känd för sitt betydande inflytande inom den svenska och internationella affärsvärlden. Hans karriär och bidrag har haft en varaktig inverkan på Sveriges näringsliv.