Kategorier
Okategoriserade

Företagsledare – Laurent Leksell

Laurent Leksell, född 14 december 1952 i Lund, är en svensk ekonomie doktor, företagsledare och entreprenör. Tillsammans med sin far Lars Leksell startade Laurent Leksell Elekta AB 1972 under studietiden på Handelshögskolan i Stockholm.

Leksell föddes i en familj av läkare. Hans far, Lars Leksell, var professor i neurokirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm. Lars Leksell uppfann bland annat Strålkniven vilken lade grunden till Elekta AB. Laurents mor, född Ludmila Soubotian (1918-1965), hade armeniskt-iranskt påbrå.

Laurent Leksell studerade ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och tog examen 1977. Efter examen arbetade han som konsult på McKinsey & Company i London. 1982 återvände han till Sverige för att arbeta på Elekta AB.

Leksell blev VD för Elekta AB 1986. Under hans ledning fortsatte företaget att växa och expandera till nya marknader. Han avgick som VD 2005, men fortsatte att arbeta som styrelseordförande fram till 2014.

Leksell är en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare. Han har varit med och utvecklat Elekta AB till ett ledande företag inom strålkirurgi. Han är också en förespråkare för entreprenörskap och innovation.

Här är några av Laurent Leksells viktigaste prestationer:

  • Grundare av Elekta AB
  • VD för Elekta AB 1986-2005
  • Styrelseordförande för Elekta AB 2005-2014
  • Förespråkare för entreprenörskap och innovation

Laurent Leksell är en av Sveriges mest betydelsefulla personer. Han har varit med och förändrat sjukvården världen över genom sin utveckling av gammakniven och sitt arbete med Elekta AB.