Kategorier
Journalister

Historiker – Hans Villius

Hans Villius var en svensk historiker, författare och TV-personlighet. Han föddes den 10 juli 1923 i Kalmar och avled den 22 juni 2012 i Täby.

Karriär:

 • Villius avlade en fil. dr. examen i historia vid Lunds universitet 1951.
 • Därefter började han arbeta vid Sveriges Radio 1957, där han producerade populära historiska dokumentärer och program.
 • År 1966 gick han över till Sveriges Television (SVT) och var chef för sektionen för dokumentärhistoria.
 • Han arbetade sedan på TV2 1969-1987 och Kanal 1 1987-1996.
 • Under sin karriär skrev han även ett flertal böcker om svensk historia, bland annat “Karl XII:s ryska fälttåg” (1951) och “Makten, äran och helvetet” (1959).

Verk:

 • Hans Villius var en pionjär inom radio- och TV-dokumentärer i Sverige.
 • Han är ihågkommen för sitt engagerande sätt att berätta om historia och för att göra den tillgänglig för en bred publik.
 • Hans populära dokumentärer och program bidrog till att öka intresset för historia i Sverige.
 • Några av hans mest kända verk inkluderar:
  • TV-serien “1000 år – En svensk historia” (1980)
  • Dokumentärfilmen “Alfred Nobel – Mr. Dynamite” (1983)
  • Boken “Svart gryning” som handlar om Stockholms blodbad 1520

Arv:

 • Hans Villius lämnade ett viktigt arv efter sig inom svensk radio, TV och historiemassage.
 • Hans arbete har inspirerat generationer av historiker och dokumentärfilmare.
 • Han minns än idag för sin passion för historia, sin begåvning att berätta historier och sin förmåga att nå en bred publik.