Kategorier
Journalister

Kärnfysiker – Jan Blomgren

Jan Blomgren (Kärnfysiker)

Jan Blomgren är en svensk företagare och opinionsbildare född 1964 i Gävle. Han är före detta professor i tillämpad kärnfysik och har haft en lång och framgångsrik karriär inom kärnkraftsbranschen.

Här är en sammanfattning av Jan Blomgrens bakgrund och karriär:

Utbildning och meriter:

  • Studerade fysik vid Uppsala universitet och disputerade 1991 på en avhandling om resonansfenomen i atomkärnor.
  • Var därefter två år postdoc i Bloomington, Indiana, USA.
  • Blev docent vid Uppsala universitet 1994 och utnämndes 2003 till professor i tillämpad kärnfysik.
  • Har bland annat arbetat med utvecklingsinsatser inom området transmutation, som bland annat skulle kunna tillämpas för att omvandla långlivat radioaktivt avfall till mer kortlivat.

Tidigare roller:

  • Professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet
  • Senior expert för Vattenfall, där han bland annat var föreståndare för Svenskt kärntekniskt centrum.
  • Driver sedan 2013 egen verksamhet inom kärnkraftsbranschen med rådgivning, utbildning och som debattör i det egna företaget INBEx.

Jan Blomgren är en stark förespråkare för kärnkraft och har ofta debatterat i frågor om energipolitik. Han är kritisk till den svenska energipolitiken och anser att kärnkraften är en viktig del av lösningen på Sveriges energiförsörjningsproblem.

Jan Blomgren är en viktig röst i den svenska energidebatten. Han är en kunnig och engagerad person som bidrar till att öka förståelsen för komplexa frågor.