Kategorier
Författare

Poet – Anna Maria Lenngren

Anna Maria Lenngren (1754-1817) var en framstående svensk poet och författare under den gustavianska tiden. Hon hyllades för sin skarpa satir och humoristiska skildringar av det sena 1700-talets societet.

Karriär:

 • Lenngren föddes i Uppsala som dotter till en professor. Hon visade tidigt en talang för språk och litteratur.
 • Hon debuterade anonymt 1775 med satiriska dikten “Thekonseljen”, en kritik av den ytliga societeten.
 • Under 1780-talet publicerade hon en rad dikter och prosastycken i tidskrifter under pseudonym.
 • Hennes mest kända verk inkluderar:
  • “Poeten och Mammon” (1786): En satirisk dikt om en poets kamp för att behålla sin integritet i en materialistisk värld.
  • “Några tankar om rimmare och rimmeri” (1791): En essä om poesins roll i samhället.
  • “Skaldeförsök” (1795): En samling av hennes dikter, inklusive “Thekonseljen”.
 • Lenngren var en av de första svenska författarna att använda vardagsspråket i sin poesi.
 • Hon hyllades av sina samtida för sin intelligens, humor och skarpa penna.

Betydelse:

Anna Maria Lenngren var en pionjär inom svensk litteratur. Hon banade vägen för en mer realistisk och humoristisk poesi och inspirerade generationer av författare. Hennes verk belyser den sociala och politiska situationen i Sverige under 1700-talet och ger en fascinerande inblick i den tidens kultur och samhälle.