Kategorier
Journalister

Politisk chefredaktör – Heidi Avellan

Heidi Marita Avellan är en finlandssvensk journalist, moderator och samtalsledare född 1961 i Helsingfors. Hon har sedan 2005 varit politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet och sedan 2014 även Helsingborgs Dagblad. Hon var medlem av Hufvudstadbladets och KSF-medias styrelse 2010-2019. Jurymedlem för Stora Journalistpriset 2010-2014. Styrelsemedlem Publicistklubben Södra 2020-. Ledamot i Utrikespolitiska Samfundet. Hedersledamot i Sydskånska Nationen 2014. Specialintressen, utöver svensk inrikespolitik och EU-frågor, säkerhetspolitik, urban utveckling och jämställdhet.

Avellan har en pol. mag. från Helsingfors universitet. Hon har även studerat vid London School of Economics och Harvard University.

Avellan är en liberal och hennes texter präglas av en stark tro på individens frihet och ansvar. Hon är en skarp kritiker av populism och nationalism, och hon försvarar ofta minoriteter och utsatta grupper.

Här är några exempel på Heidi Avellans åsikter:

  • Hon är en stark förespråkare för feminism och jämställdhet.
  • Hon är kritisk till identitetspolitik och diskriminering.
  • Hon är en förespråkare för ett starkare försvar av demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Heidi Avellan är en viktig röst i den svenska debatten. Hon är en kunnig och engagerad person som bidrar till att öka förståelsen för komplexa frågor.