Kategorier
Journalister

Redaktör – Jacob Hagnell

före detta SD-politiker och numera ägare till youtube kanalen Riks via bolaget Rplay Nordic Media AB