Kategorier
Statsmän

Statsman – Axel Oxenstierna

Axel Oxenstierna (1583-1654) var en framstående svensk statsman, greve och rikskansler under Gustav II Adolf och Kristina. Han var en av Sveriges mest betydande historiska personer och spelade en avgörande roll i att forma den svenska stormaktstiden.

Här är en kort sammanfattning av Axel Oxenstiernas karriär:

 • Född: 16 juni 1583 på Fånö gods i Löts socken, Uppland
 • Död: 28 augusti 1654 i Stockholm
 • Titlar: Greve, rikskansler
 • Verksamhet:
  • Gustav II Adolfs lärare och rådgivare
  • Rikskansler under Gustav II Adolf och Kristina
  • Regent under Kristinas omyndighet
  • Ledare för Sveriges politik under trettioåriga kriget
  • Grundade den svenska centraladministrationen
 • Betydelse:
  • Axel Oxenstierna betraktas som grundaren av den svenska statsapparaten, bildade ämbetsverk och fick dem att samverka, och lät indela landet i jämnstora län med fasta länsgränser som i huvudsak gäller fortfarande. Han grundade den svenska centraladministrationen.
  • Bidrog till att skapa den svenska stormaktstiden
  • Svea hovrätt bildas 1614
  • Ny regeringsform 1634