Kategorier
Diplomater Statsmän

Diplomat – Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905-1961) var en framstående svensk statsvetare, jurist, ämbetsman, diplomat och författare. Han är mest känd för att ha tjänstgjort som FN:s generalsekreterare mellan 1953 och 1961. Under sin tid som generalsekreterare spelade han en avgörande roll i att lösa flera internationella kriser, bland annat Suezkanalkrisen och Kongokrisen. Han var en stark förespråkare för fred och mänskliga rättigheter och tilldelades Nobels fredspris postumt 1961.

Här är en kort sammanfattning av Dag Hammarskjölds karriär:

 • Född: 29 juli 1905 i Jönköping
 • Död: 18 september 1961 i Ndola, Nordrhodesia (nuvarande Zambia)
 • Utbildning: Juristexamen och doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet
 • Verksamhet:
  • Statssekreterare i Finansdepartementet
  • Kabinettssekreterare
  • Utrikesråd
  • FN:s generalsekreterare
 • Betydelse:
  • En av Sveriges mest framstående diplomater
  • En stark förespråkare för fred och mänskliga rättigheter
  • Bidrog till att stärka FN:s roll i världen

Här är några av Dag Hammarskjölds mest kända verk:

 • Vägmärken: En samling dagboksanteckningar och dikter
 • Markstenen: En samling tal och uttalanden
 • Ad acta: En samling brev och andra dokument