Kategorier
Uppfinnare

Uppfinnare – Andreas Tengvall

Andreas Tengvall var en svensk grosshandlare och uppfinnare som föddes i Helsingborg 1840. Han är mest känd för att ha uppfunnit gaffelpärmen 1889.

Tengvall var en framgångsrik grosshandlare i Helsingborg. Han var också en uppfinnare och hade ett intresse för att förbättra kontorsarbetet. 1889 uppfann han gaffelpärmen, som var en ny typ av pärm som höll papper på plats med hjälp av fyra gafflar.

Tengvalls uppfinning var en stor framgång. Den blev snabbt standard i Sverige och spred sig sedan till andra länder. Gaffelpärmen är fortfarande den vanligaste typen av pärm i Sverige och många andra länder.

Tengvall fick flera utmärkelser för sin uppfinning, bland annat den kungliga medaljen i guld. Han avled i Helsingborg 1910 och hans son tog över företaget fram tills hans son avled i 1926. Då tog hans dotter Frida över och sedmera sålde företaget till Esselte.

Här är några av Andreas Tengvalls viktigaste prestationer:

  • Uppfinnare av gaffelpärmen
  • Utmärkelser: Kungliga medaljen i guld

Tengvalls inflytande

Andreas Tengvalls uppfinning av gaffelpärmen hade ett stort inflytande på kontorsarbetet. Den gjorde det enklare och mer effektivt att organisera papper, och den bidrog till att göra kontorsarbetet mer ergonomiskt.

Gaffelpärmen är fortfarande en viktig del av kontorsutrustningen, och den är en viktig uppfinning som har gjort kontorsarbetet mer effektivt och bekvämt.