Kategorier
Köpmän/Handelsmän

Entreprenör – Lars-Göran Blank

Lars-Göran Blank var en svensk entreprenör som grundade Jula 1979. Han var också företagets vd fram till sin död 2014.

Blank föddes i Hjo 1938 och växte upp på en gård i närheten. Han var intresserad av teknik och mekaniker och arbetade som maskintekniker efter gymnasiet. 1979 startade han Jula Industri AB i Larv, som från början tillverkade vedkapar. Företaget växte snabbt och började snart sälja ett bredare utbud av produkter, bland annat verktyg, byggmaterial och fritidsprodukter.

Blank var en visionär entreprenör som hade en stor passion för sitt företag. Han var också en skicklig ledare som lyckades bygga upp Jula till ett av Sveriges största detaljhandelsföretag.

Blank avled 2014 efter en tids sjukdom. Han var 75 år gammal.

Lars-Göran Blanks betydelse

Lars-Göran Blank hade en stor betydelse för den svenska detaljhandeln. Han var en föregångare inom lågpriskedjan och visade att det är möjligt att driva en framgångsrik detaljhandelskedja med fokus på låga priser.

Blank var också en viktig förebild för andra svenska företagare. Han visade att det är möjligt att bygga en framgångsrik affärsverksamhet från grunden.

Lars-Göran Blanks arv

Lars-Göran Blanks arv lever kvar i Jula, som är ett av Sveriges största detaljhandelsföretag. Företaget har över 170 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Polen. Jula säljer ett brett utbud av produkter för hem, fritid och bygg.

Blanks arv är också synligt i den svenska detaljhandeln. Han var en av de drivande krafterna bakom utvecklingen av lågpriskedjan och hans inflytande är fortfarande tydligt idag.