Kategorier
Journalister

Journalist – Bo Holmström

Bo Holmström (18 oktober 1938 – 12 oktober 2017) var en svensk journalist, reporter och författare. Han är mest känd för sitt arbete på SVT och TV4, där han rapporterade om några av Sveriges mest uppmärksammade händelser under 1900-talets senare hälft.

Här är en kort sammanfattning av Bo Holmströms karriär:

  • Född i Stockholm 1938.
  • Reporter på SVT:s Rapport och Aktuellt.
  • Rapporterade bland annat från Norrmalmstorgsdramat 1973 och ambassadockupationen i Stockholm 1975.
  • Utrikeskorrespondent för SVT i London och Washington D.C. under 1980-talet.
  • Programledare för Glashuset och Reportrarna på SVT Malmö under 1990-talet.
  • Gick över till TV4 år 2001.

Bo Holmström var en av Sveriges mest framstående journalister. Han var känd för sin saklighet, sitt mod och sin förmåga att förmedla komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt.