Kategorier
Okategoriserade

Executive – Albert Bonnier Jr.

Albert “Abbe” Bonnier Jr. (1907–1989) var en framstående svensk förläggare och medlem av Bonnier-familjen, som är en av Sveriges mest inflytelserika förläggarfamiljer. Han var son till Albert Bonnier Sr. och spelade en betydande roll i att utveckla Bonniers förlag, ett av Sveriges mest framstående förlag.

Här är några viktiga fakta om Albert “Abbe” Bonnier Jr. och hans karriär:

  1. Bonniers förlag: Abbe Bonnier Jr. blev förläggare och chef för Bonniers förlag, som har en lång historia inom den svenska förlagsbranschen. Han fortsatte att utveckla och utvidga förlagets utgivning inom olika genrer, inklusive skönlitteratur, facklitteratur och referensverk.
  2. Modernisering av förlagsverksamheten: Han var aktiv inom att modernisera förlagsverksamheten och införde nya metoder för att främja förlagets böcker och författare. Under hans ledarskap blev förlaget känt för att ha publicerat många framstående författare och titlar.
  3. Familjeföretag: Bonniers förlag är ett familjeföretag som har varit i familjens ägo i flera generationer. Abbe Bonnier Jr. fortsatte den långa familjetraditionen av förläggare och kulturfrämjare.
  4. Litterärt engagemang: Han var engagerad i att stödja svenska författare och kulturella projekt. Bonniers förlag har haft en betydande inverkan på den svenska litteraturen och kulturen, och Abbe Bonnier Jr. spelade en viktig roll i att bevara och utveckla den svenska bokutgivningen.

Abbe Bonnier Jr. hade en lång och framgångsrik karriär inom förlagsbranschen och bidrog till att stärka Bonniers förlags ställning som en av de främsta aktörerna inom svensk bokutgivning. Hans arv lever vidare genom förlagets fortsatta inverkan på svenskt bokliv och kultur.

Köpenhamn

År 1804 startade bokhandlaren och förläggaren Gerhard Bonnier sin bokhandel i Köpenhamn och sådde därmed fröet till det som idag är Bonnierförlagen AB.

1800-talet

1804 Gerhard Bonnier startar bokhandel och förlag i Köpenhamn.

1832 Adolf Bonnier ger ut den första boken på svenska under Bonniers förlagsnamn, en översättning av tysken Christoph von Schmids Barndoms-hjertat, eller huru Henrik af Eichenfels lärde känna Gud.

1837 Adolf Bonniers yngre bror Albert, som praktiserat i Stockholmsbutiken, startar Albert Bonniers Förlag. Förlagets första titel var en essä av Jean-Baptiste Pérès kallad Bevis att Napoleon aldrig har existerat.

1857 Albert Bonnier börjar den häftesvisa utgivningen av Bonniers första uppslagsverk, Den kunskapsrike skolmästaren, av Carl Rosander. Arbetet förelåg komplett 1864.

1877 Albert Bonniers Förlag ger ut sin första bok av August Strindberg, Från Fjerdingen till Svartbäcken. Under 1880- och 90-talen Albert Bonniers Förlag blir det ledande skönlitterära förlaget med författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam.

1900–1940-talet

1900 Albert Bonnier avlider och Karl Otto Bonnier blir ensam ägare till firma Albert Bonnier.

1906 Bonniers återupptar skolboksutgivningen, som legat nere ett tiotal år, genom att ge ut Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.

1909 Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur.

1922 Förlagets första stora uppslagsverk, Bonniers Konversationslexikon, börjar utges.

1929 Bonniers förvärvar Sveriges största tidskriftförlag Åhlén & Åkerlund (grundat 1906), vars bokutgivning överförs till Albert Bonniers Förlag.

1932 Karl Otto Bonniers yngste son Kaj inträder som delägare. Bonniers Litterära Magasin (BLM) börjar utges med Georg Svensson som redaktör.

1940–2000-talet

1942 Bokklubben Svalan startar. Bonniers och Norstedts grundar det till lika delar ägda Nordiska Uppslagsböcker.

1944 Bokförlaget Forum grundas.

1946 Panacheserien startas för utgivning av kvalificerad skönlitteratur i översättning.

1949 Utvandrarna, den första delen i Vilhelm Mobergs stora emigrantepos, utkommer.

1961 Bonniers blir majoritetsägare i Wahlström & Widstrand (W&W). Nordiska Uppslagsböcker inleder utgivningen av 15-bandsverket Bonniers Lexikon.

1965 Bonniers ger ut den världsberömde fotografen Lennart Nilssons Ett barn blir till.

1970 Bonniers bokklubb startas och följs de närmaste åren av en rad bokklubbar.

1985 Bonniers blir ensam ägare till Wahlström & Widstrand. 15-bandsverket Bonniers Stora Lexikon börjar utges.

1993 Bonnier Carlsen Förlag bildas genom sammanslagning av Bonniers Juniorförlag (grundat 1979) och Carlsen if (grundat 1968). 22-bandsverket Bonniers Lexikonbörjar utges.

1999 Kassettboksförlaget Iris förvärvas och ändrar namn till Bonnier Audio. Det engelska barnboksförlaget Autumn Publishing förvärvas.