Kategorier
Okategoriserade

Executive – Albert Bonnier

Albert Bonnier (1820–1900) var en framstående svensk förläggare och bokhandlare som spelade en avgörande roll i att forma den svenska förlagsbranschen och kulturen. Han är mest känd för att vara grundaren av Bonniers förlag, ett av de mest betydande förlagen i Sverige och Skandinavien.

Här är några viktiga fakta om Albert Bonnier och hans betydelse:

  1. Grundande av Bonniers förlag: År 1837 grundade Albert Bonnier Bonniers förlag, som snabbt blev en central aktör inom svensk bokbransch. Förlaget har publicerat och distribuerat ett brett utbud av böcker, inklusive skönlitteratur, vetenskapliga verk och referensmaterial.
  2. Litterärt inflytande: Albert Bonnier var en passionerad förespråkare för litteraturen och kulturen. Han uppmuntrade och publicerade många framstående svenska författare, inklusive August Strindberg och Selma Lagerlöf, och spelade en viktig roll i att främja den svenska litteraturen både nationellt och internationellt.
  3. Modernisering av bokhandeln: Bonnier var också en innovatör inom bokhandeln och införde moderna affärsmetoder inom branschen. Han hade en vision om att göra böcker tillgängliga för en bredare publik och förbättrade distributionen och marknadsföringen av böcker.
  4. Familjebolaget: Bonniers förlag förblev i familjens ägo och har fortsatt att vara en framstående aktör inom svensk bokbransch. Albert Bonniers efterlevande generationer fortsatte att driva förlaget och utvidga dess verksamhet internationellt.
  5. Filantropi: Utöver sitt arbete inom förlagsbranschen var Albert Bonnier också engagerad i filantropiska aktiviteter och stödde olika kulturella och konstnärliga projekt.

Albert Bonnier anses vara en av de mest betydande och inflytelserika personligheterna inom svensk litteratur och förlagsbranschen. Genom sitt arbete med Bonniers förlag och sitt stöd för svenska författare bidrog han till att utveckla och främja den svenska kulturen och litteraturen. Hans arv lever vidare genom Bonniers förlag och dess fortsatta betydelse inom bokbranschen.

Köpenhamn

År 1804 startade bokhandlaren och förläggaren Gerhard Bonnier sin bokhandel i Köpenhamn och sådde därmed fröet till det som idag är Bonnierförlagen AB.

1800-talet

1804 Gerhard Bonnier startar bokhandel och förlag i Köpenhamn.

1832 Adolf Bonnier ger ut den första boken på svenska under Bonniers förlagsnamn, en översättning av tysken Christoph von Schmids Barndoms-hjertat, eller huru Henrik af Eichenfels lärde känna Gud.

1837 Adolf Bonniers yngre bror Albert, som praktiserat i Stockholmsbutiken, startar Albert Bonniers Förlag. Förlagets första titel var en essä av Jean-Baptiste Pérès kallad Bevis att Napoleon aldrig har existerat.

1857 Albert Bonnier börjar den häftesvisa utgivningen av Bonniers första uppslagsverk, Den kunskapsrike skolmästaren, av Carl Rosander. Arbetet förelåg komplett 1864.

1877 Albert Bonniers Förlag ger ut sin första bok av August Strindberg, Från Fjerdingen till Svartbäcken. Under 1880- och 90-talen Albert Bonniers Förlag blir det ledande skönlitterära förlaget med författare som August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam.

1900–1940-talet

1900 Albert Bonnier avlider och Karl Otto Bonnier blir ensam ägare till firma Albert Bonnier.

1906 Bonniers återupptar skolboksutgivningen, som legat nere ett tiotal år, genom att ge ut Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.

1909 Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur.

1922 Förlagets första stora uppslagsverk, Bonniers Konversationslexikon, börjar utges.

1929 Bonniers förvärvar Sveriges största tidskriftförlag Åhlén & Åkerlund (grundat 1906), vars bokutgivning överförs till Albert Bonniers Förlag.

1932 Karl Otto Bonniers yngste son Kaj inträder som delägare. Bonniers Litterära Magasin (BLM) börjar utges med Georg Svensson som redaktör.

1940–2000-talet

1942 Bokklubben Svalan startar. Bonniers och Norstedts grundar det till lika delar ägda Nordiska Uppslagsböcker.

1944 Bokförlaget Forum grundas.

1946 Panacheserien startas för utgivning av kvalificerad skönlitteratur i översättning.

1949 Utvandrarna, den första delen i Vilhelm Mobergs stora emigrantepos, utkommer.

1961 Bonniers blir majoritetsägare i Wahlström & Widstrand (W&W). Nordiska Uppslagsböcker inleder utgivningen av 15-bandsverket Bonniers Lexikon.

1965 Bonniers ger ut den världsberömde fotografen Lennart Nilssons Ett barn blir till.

1970 Bonniers bokklubb startas och följs de närmaste åren av en rad bokklubbar.

1985 Bonniers blir ensam ägare till Wahlström & Widstrand. 15-bandsverket Bonniers Stora Lexikon börjar utges.

1993 Bonnier Carlsen Förlag bildas genom sammanslagning av Bonniers Juniorförlag (grundat 1979) och Carlsen if (grundat 1968). 22-bandsverket Bonniers Lexikonbörjar utges.

1999 Kassettboksförlaget Iris förvärvas och ändrar namn till Bonnier Audio. Det engelska barnboksförlaget Autumn Publishing förvärvas.