Kategorier
Industrimän/kvinnor

Bankman – André Oscar Wallenberg

André Oscar Wallenberg (1816–1886) var en framstående svensk finansman, bankir och företagsledare som är mest känd som grundaren av Stockholms Enskilda Bank (numera SEB). Han var en central figur inom den svenska bankvärlden och spelade en avgörande roll i etableringen av denna banbrytande bank.

Här är några viktiga fakta om André Oscar Wallenberg:

  1. Utbildning och tidig karriär: André Oscar Wallenberg studerade ekonomi och handel vid universitetet i Uppsala. Han arbetade i olika handelsföretag och finansinrättningar innan han grundade sin egen bank.
  2. Grundande av Stockholms Enskilda Bank: År 1856 grundade André Oscar Wallenberg Stockholms Enskilda Bank. Denna bank kom att bli en av Sveriges ledande finansinrättningar och spelade en viktig roll i utvecklingen av den svenska ekonomin.
  3. Bankverksamhet: Stockholms Enskilda Bank, under André Oscar Wallenbergs ledarskap, specialiserade sig på att erbjuda finansiella tjänster till både näringslivet och privatpersoner. Banken expanderade snabbt och hade flera filialer runt om i Sverige.
  4. Familjeföretag: André Oscar Wallenberg var far till Marcus Wallenberg (1864–1943), som kom att fortsätta familjens affärstradition och spela en betydande roll inom bankverksamhet och investeringar.
  5. Filantropi: Utöver sin bankverksamhet var André Oscar Wallenberg engagerad i filantropi och stödde olika välgörenhetsprojekt.

André Oscar Wallenberg är ihågkommen som en av de mest inflytelserika och framgångsrika bankirerna och affärsmännen i Sverige under 1800-talet. Hans grundande av Stockholms Enskilda Bank var en viktig händelse i den svenska bankhistorien och banade väg för den långvariga närvaron av Wallenberg-familjen inom den svenska finans- och näringslivssektorn.

Stockholms Enskilda Bank

Hans ovanliga finansiella begåvning förde honom mer och mer in på affärsbanan, och småningom blev det klart för honom, att hans egentliga livsuppgift var på bankväsendets område. År 1856 flyttade han till Stockholm där han grundade Stockholms Enskilda Bank, en av föregångarna till dagens Skandinaviska Enskilda Banken. Stockholms Enskilda Bank var från början en nästintill kopia av det skotska bankväsendet. Wallenberg var verkställande direktör i företaget fram till sin död 1886.

När A.O. Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank mötte han hårt motstånd från både Sveriges riksbank och konservativa politiker, som inte ville ha någon privat bank i Stockholm. Enskilda Banken blev dock Sveriges första affärsbank och kom att få stor betydelse för det svenska bankväsende och därmed för landets ekonomiska utveckling, som startade på allvar först efter mitten på 1800-talet.

En nyhet som A.O. Wallenberg införde var att bankens kapital kom från inlåning från allmänheten och inte, som hos tidigare banker, genom privat sedelutgivning. Affärsidén var att om spararna lät pengarna stå bundna på ett konto under en längre tid så fick de högre ränta. Wallenberg introducerade också postväxeln i Sverige, vilket förenklade möjligheterna att överföra pengar mellan olika orter. Han fick idén han fick när han såg hur stora summor pengar skickades från en plats till en annan i stora paket, med risk för att de kunde förloras på vägen. Han insåg hur mycket enklare det skulle vara att göra avståndsbetalningar med en enkel papperslapp istället för att hantera tusentals sedlar.

A.O. Wallenberg engagerade sig genom Enskilda Banken också i många industrier, bland annat Atlas och flera järnvägsbolag. Han blev 1864 också en drivande kraft bakom grundandet av Sveriges första bankaktiebolag, Skandinaviska Kreditaktiebolaget (senare Skandinaviska Banken), och lade därmed grunden till Sveriges mäktigaste affärsdynasti som ännu i dag – i femte generationen – har ett mycket stort inflytande i svenskt näringsliv. Makten i Wallenbergsfären utövas numera genom SEB (som bildades genom sammanslagning av Enskilda Banken och Skandinaviska Banken 1972), investmentbolaget Investor (1916) och den stiftelse som A.O. Wallenbergs barnlöse son, Knut Wallenberg, grundade.