Kategorier
Industrimän/kvinnor

Industriman – Erik August Bolinder

Erik August Bolinder, född 31 augusti 1863 i Stockholm, död 1930, var en svensk verkställande direktör för J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad AB.

Bolinder föddes i en industrifamilj. Hans far, Carl Gerhard Bolinder, var grundare och vd för Bolinders Mekaniska Verkstad. Erik August Bolinder gick i sin fars fotspår och tog över som vd 1894.

Under Bolinders ledning växte Bolinders Mekaniska Verkstad till ett av Sveriges största industriföretag. Företaget tillverkade en rad olika produkter, bland annat ångmaskiner, dieselmotorer, lokomotiv, jordbruksmaskiner och hushållsapparater.

Bolinder var en skicklig företagsledare och en visionär. Han var en av de första i Sverige att satsa på dieselmotorer, och han var också en förespråkare för en modernisering av den svenska industrin.

Bolinder var också en framstående samhällsperson. Han var ledamot av styrelsen för ett antal olika företag och organisationer, bland annat Sveriges Industriförbund och Sveriges Handelskammare. Han var också en stor donator till välgörenhet.

Bolinder avled 1930. Han är begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Här är några av Erik August Bolinders viktigaste prestationer:

  • Ledde Bolinders Mekaniska Verkstad till att bli ett av Sveriges största industriföretag.
  • Satsade på dieselmotorer och andra moderna teknologier.
  • Var en förespråkare för en modernisering av den svenska industrin.
  • Var en framstående samhällsperson.

Erik August Bolinder är en av de viktigaste personerna i den svenska industrihistorien. Han var en av de drivande krafterna bakom den svenska industrialiseringen, och han bidrog till att göra Sverige till en ledande industrination.

Bolinder Fabriks AB produkter
Bolinder Fabriks AB produkter