Kategorier
Industrimän/kvinnor

Industriman – Carl Gerhard Bolinder

Carl Gerhard Bolinder (1818-1892) var en svensk ingenjör och uppfinnare som var aktiv under 1800-talet. Han är mest känd för sin roll i att utveckla och förbättra ångmaskiner och andra tekniska innovationer inom industrin. Bolinders arbete och tekniska bidrag hade en betydande inverkan på den tidens teknologi och industriella utveckling.

Här är några viktiga fakta om Carl Gerhard Bolinder (1818-1892):

  1. Tidig karriär: Carl Gerhard Bolinder föddes i Sverige och utbildade sig inom ingenjörskonst och teknik. Han hade tidigare erfarenhet av arbete inom teknik och maskinbyggnad.
  2. Tekniska innovationer: Bolinder var en begåvad uppfinnare och tekniker. Han fokuserade på att förbättra ångmaskiner och utveckla effektivare teknik för industriell användning. Hans tekniska innovationer omfattade förbättringar inom ångmaskiners effektivitet och driftsäkerhet.
  3. Verksamhet: Bolinder var aktiv som ingenjör och entreprenör och var inblandad i olika projekt som syftade till att använda och förbättra tekniken inom industriell produktion.
  4. Varaktig inverkan: Carl Gerhard Bolinders tekniska innovationer bidrog till att förbättra och effektivisera industrin i Sverige under 1800-talet. Hans arbete hade en varaktig inverkan på teknikens utveckling och industrins framsteg.

Carl Gerhard Bolinder är ihågkommen som en framstående ingenjör och uppfinnare som hade en betydande inverkan på utvecklingen av teknik och industriell produktion under 1800-talet i Sverige. Hans tekniska bidrag bidrog till att driva framsteg inom teknik och industri i den perioden.

Bolinders Mekaniska Verkstad på Kungsholmen

Vid hemkomsten till Sverige började han genast att tillsammans med brodern göra förberedelserför att anlägga en mekanisk verkstad. Tillsammans med brodern grundade han år 1845 J. & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm, där Carl Gerhard Bolinder blev arbetsledare medan Jean Bolinder sattes som direktör.”Hade brodern Jean den yttre ledningen, var Carl Gerhard den egentlige ledaren av verkstaden. Hans organisatoriska hand och ständiga omtanke var av största betydelse för denna verkstads utveckling.”[4] Från 1873 hette företaget J. & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Carl Gerhard Bolinder tjänstgjorde vid Bolinders som arbetschef till sin död 1892. År 1870 utnämndes han till Riddare av Vasaorden, RVO.

Av de två bröderna var Carl var den mer industriellt sinnade, medan Jean var mer inriktad på försäljning och marknadsföring. Under de första åren tillverkade företaget ångmaskiner, sågverksutrustning och andra träbearbetningsmaskiner, liksom gjutjärnsprodukter som spisar och värmeelement.

Bolinders blev särskilt berömt för sina motorer. Året efter Carls död, år 1893, tillverkade företaget Sveriges första fyrtakts förgasarmotor av sitt slag. Semi-dieselmotorerna blev dock företagets största framgång. Uppskattningsvis 80 procent av alla fiskebåtsmotorer i världen hade Bolinder-motorer under 1920-talet.