Kategorier
Okategoriserade

Entreprenör – Einar Mattsson

Einar Mattson, född 1904 i Stockholm, död 2001 i Stockholm, var en svensk byggmästare och fastighetsägare. Han var son till byggmästaren Einar Mattson (1873-1954) och bror till byggmästaren John Mattson (1915-1995).

Einar Mattson Jr. började sin yrkeskarriär som byggnadsarbetare på sin fars företag. Han tog över företaget 1935 och drev det fram till sin pensionering 1970.

Mattson Jr. var en pionjär inom bostadsbyggande. Han var en av de första byggmästarna som började bygga stora flerbostadshus i Stockholm. Han var också en av de drivande krafterna bakom den svenska folkhemsmodellen, som innebar att alla skulle ha tillgång till ett eget hem.

Mattson Jr. var också en aktiv samhällsperson. Han var en stark förespråkare för sociala reformer och var engagerad i flera välgörenhetsorganisationer.

Mattson Jr. avled 2001. Han är ihågkommen som en av Sveriges mest framgångsrika byggmästare och fastighetsägare.

Här är några av Einar Mattson Jr.:s viktigaste prestationer:

  • Ledde Einar Mattsson AB under en period av expansion och modernisering.
  • Var en av de drivande krafterna bakom den svenska folkhemsmodellen.
  • Aktiv samhällsperson.

Einar Mattson Jr. är en viktig person i den svenska bostadshistorien. Han var en av de drivande krafterna bakom den svenska bostadsbyggandet och bidrog till att göra Stockholm till en modern stad.

Einar Mattsson AB är idag ett av Sveriges största bostadsbolag. Företaget äger och förvaltar över 40 000 bostäder i Stockholmsområdet.