Kategorier
Okategoriserade

Entreprenör – John Mattson

John Mattson, född 1915 på Väddö i Roslagen, var en svensk byggmästare och fastighetsägare. Han grundade det som fram till mitten av 1960-talet var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag, John Mattson Byggnads AB.

Mattson föddes i en arbetarfamilj och började sin yrkeskarriär som sjöman. Han återvände senare till Väddö och började arbeta som byggmästare. Han var en skicklig entreprenör och byggde snabbt upp ett framgångsrikt företag.

I början av 1960-talet började Mattson att satsa på fastigheter. Han köpte upp en rad fastigheter i Stockholm och byggde nya bostäder och kontorsbyggnader. Han var en pionjär inom fastighetsutveckling och bidrog till att förändra Stockholms skyline.

Mattson var också en aktiv samhällsperson. Han var en stark förespråkare för bostadsbyggande och var engagerad i flera välgörenhetsorganisationer.

Mattson avled 1995. Han är ihågkommen som en av Sveriges mest framgångsrika byggmästare och fastighetsägare.

Här är några av John Mattsons viktigaste prestationer:

  • Grundade John Mattson Byggnads AB, ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag.
  • Satsade på fastighetsutveckling och bidrog till att förändra Stockholms skyline.
  • Var en pionjär inom bostadsbyggande.
  • Var en aktiv samhällsperson.

John Mattson är en viktig person i den svenska bygg- och fastighetshistorien. Han var en av de drivande krafterna bakom den svenska bostadsbyggandet och bidrog till att göra Stockholm till en modern stad.