Kategorier
Industrimän/kvinnor

Industriman – Hans Werthén

Hans Werthén var en framstående svensk affärsman som också var ordförande och verkställande direktör för Electrolux, ett av världens största företag inom hushållsapparater. Han hade en betydande roll inom Electrolux och spelade en nyckelroll i att leda företaget under en tid av omvandling och internationell expansion.

Här är några viktiga fakta om Hans Werthén i samband med Electrolux:

  1. Electrolux: Hans Werthén tillbringade en stor del av sin karriär inom Electrolux. Han gick med i företaget på 1950-talet och bekleddes med flera ledande befattningar, inklusive VD och ordförande. Han ledde företaget under en period av global expansion och omstrukturering.
  2. Internationell expansion: Under Hans Werthéns ledning utökade Electrolux sin internationella närvaro och blev en av de ledande tillverkarna av hushållsapparater globalt. Företaget förvärvade och etablerade dotterbolag i olika delar av världen och breddade sitt produktutbud.
  3. Teknisk innovation: Electrolux under Hans Werthéns tid fortsatte att vara en innovatör inom hushållsapparater. Företaget utvecklade och lanserade nya produkter och teknologier som var inriktade på att göra vardagen enklare för konsumenterna.
  4. Företagsstyrning: Hans Werthén var känd för sitt skickliga företagsledarskap och sin kompetens inom företagsstyrning. Han hade även förtroendeuppdrag inom näringslivet.

Hans Werthéns tid som ledare för Electrolux innebar en betydande expansion och utveckling av företaget och gjorde det till en global aktör inom hushållsapparater. Hans insatser har haft en långvarig inverkan på företaget och dess ställning inom branschen.