Kategorier
Okategoriserade

Executive – Jan Wallander

Jan Wallander var en svensk bankdirektör, forskare och författare. Han föddes den 8 juni 1920 i Stockholm och avled den 5 september 2016 i Stockholm.

Wallander blev filosofie licentiat 1949 och disputerade samma år för filosofie doktorsgrad vid Stockholms högskola. Han var därefter verksam som nationalekonom vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, vilket han även var chef för i början av 1950-talet, 1953–1961 var han chef för Industrins Utredningsinstitut.

1961 tillträdde Wallander som chef för Sundsvallsbanken. Han blev vd för Handelsbanken 1970 och styrelseordförande 1978. Wallander var en av de mest inflytelserika bankmännen i Sverige under sin tid. Han ledde Handelsbanken genom en period av stark tillväxt och expansion. Han var också en av de drivande krafterna bakom den svenska bankkrisen 1990-1993.

Wallander var också en framstående författare. Han skrev flera böcker om ekonomi och företagande, bland annat “Den svenska bankkrisen” (1994) och “Banken” (2000).

Här är några av Jan Wallanders viktigaste prestationer:

  • Ledde Handelsbanken genom en period av stark tillväxt och expansion
  • Var en av de drivande krafterna bakom den svenska bankkrisen 1990-1993
  • Var en framstående författare om ekonomi och företagande

Jan Wallander är en av de mest betydelsefulla personerna i den svenska näringslivets historia. Han var en visionär ledare som hjälpte till att forma den svenska banksektorn.