Kategorier
Okategoriserade

Executive – Per Egon Johansson

Per Egon Johansson är grundare och VD för Raoul Wallenbergskolan, en friskola med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han är också en erfaren politiker och företagare.

Johansson föddes 1957 i Stockholm. Han studerade vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Efter studierna arbetade han inom IT-branschen och den finansiella marknaden.

I början av 1990-talet började Johansson engagera sig i politiken. Han var ordförande för Kristdemokraterna i Järfälla kommun 1991-1994, och han var statssekreterare på Kommunikationsdepartementet i regeringen Bildt 1991-1994.

Efter tiden i politiken arbetade Johansson som seniorrådgivare till företagsledningar och myndighetsledningar. Han var också verksam som konsult inom utbildningsområdet.

2006 grundade Johansson Raoul Wallenbergskolan. Skolan har som mål att ge alla elever, oavsett bakgrund, möjlighet att nå sin fulla potential.

Johansson är en engagerad förespråkare för friskolan som skolform. Han är också en stark kritiker av det svenska skolsystemet, som han anser är alltför centraliserat och oflexibelt.

Här är några av Per Egon Johanssons viktigaste prestationer:

  • Grundare och VD för Raoul Wallenbergskolan
  • Erfaren politiker och företagare
  • Engagerad förespråkare för friskolan som skolform
  • Stark kritiker av det svenska skolsystemet

Johansson är en kontroversiell figur, och han har kritiserats för sina kopplingar till den svenska friskolesektorn. Han har också kritiserats för sin pedagogiska filosofi, som vissa anser är för individualistisk.

Trots kritiken är Johansson en av de mest inflytelserika personerna inom den svenska friskolesektorn. Han är en skicklig entreprenör och pedagog, och han har haft en stor inverkan på utvecklingen av friskolan som skolform.