Kategorier
Industrimän/kvinnor

Executive – Sören Gyll

Sören Gyll, född 26 december 1940 i Skorped, Västernorrlands län, är en svensk företagsledare. Han är mest känd för sin tid som vd för Volvokoncernen mellan 1984 och 1992.

Gyll föddes i en småföretagarfamilj i Skorped. Han började sin yrkeskarriär som säljare på Rank Xerox 1963. Han arbetade sedan som marknadsdirektör för Rank Xerox Sverige 1974-1976 och var vice verkställande direktör där 1976-1977.

1977 blev Gyll verkställande direktör för Uddeholms AB. Han ledde företaget under en period av expansion och modernisering. 1984 blev han vd för Volvokoncernen.

Som vd för Volvokoncernen var Gyll en av de drivande krafterna bakom företagets omvandling till ett globalt företag. Han var också en stark förespråkare för miljövänliga produkter och produktionsmetoder.

Gyll lämnade Volvokoncernen 1992 för att bli ordförande för Pharmacia & Upjohn. Han var ordförande för företaget fram till 1996.

Gyll har haft en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Han är en av Sveriges mest kända företagsledare och har haft en betydande inverkan på den svenska ekonomin.

Här är några av Sören Gylls viktigaste prestationer:

 • Ledde Uddeholms AB under en period av expansion och modernisering.
 • Var en av de drivande krafterna bakom Volvokoncernens omvandling till ett globalt företag.
 • Var en stark förespråkare för miljövänliga produkter och produktionsmetoder.

Sören Gyll är en viktig person i den svenska näringslivets historia. Han är en av de företagsledare som har haft störst inverkan på den svenska ekonomin under de senaste decennierna.

Uppdrag i kronologisk ordning

 • Rank Zerox 1963-1977. Säljare -> Vice VD
 • Uddeholms Sweden AB 1977-1984. Vice VD -> VD
 • Procordia AB 1984-1992. VD
 • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1990. Ledamot
 • Volvo AB 1992-1997. VD
 • Pharmacia & Upjohn 1995. Styrelseordförande
 • SKF 1997-2006. Styrelseordförande
 • Skanska 1998-2007. Styrelseordförande
 • Svenskt Näringsliv 2001–2004. Ordförande