Kategorier
Köpmän/Handelsmän

Executive – Sten Åke Lindholm

Sten Åke Lindholm är en svensk företagsledare som grundade Biltema 1963. Han är fortfarande företagets enda ägare. Lindholm är född 10 december 1940 i Linköping. Han arbetade i början av 1960-talet som bilmekaniker inom försvaret i Linköping och fick idén att 1963 starta Biltema när han såg de höga priserna på reservdelar. Inledningsvis sålde han bildelar via postorder.

Lindholm är känd för sin sparsamhet och sitt fokus på låga priser. Han har också varit en förespråkare för svenskt näringsliv.

Lindholms karriär

Lindholm började sin karriär som bilmekaniker inom försvaret i Linköping. Han arbetade där i tre år, innan han startade Biltema 1963.

Under Lindholms ledning har Biltema vuxit till ett av Sveriges största detaljhandelsföretag. Företaget har över 120 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Biltema säljer ett brett utbud av produkter för bil, hem och fritid.

Lindholm är fortfarande företagets enda ägare. Han är också styrelseordförande och vd för Biltema.

Lindholms personlighet och filosofi

Lindholm är känd för sin sparsamhet och sitt fokus på låga priser. Han har också varit en förespråkare för svenskt näringsliv.

Lindholm är en kontroversiell figur. Han har kritiserats för sin sparsamhet och sitt fokus på låga priser. Han har också kritiserats för att han inte är en öppen person.

Lindholms betydelse

Lindholm har haft en stor betydelse för den svenska detaljhandeln. Han har varit en föregångare inom lågprissegmentet och har visat att det är möjligt att driva en framgångsrik detaljhandelskedja med fokus på låga priser.

Lindholm har också varit en viktig förebild för andra svenska företagare. Han har visat att det är möjligt att bygga en framgångsrik affärsverksamhet från grunden.