Kategorier
Okategoriserade

Företagsledare – Carl Bennet


Carl Bennet är en svensk företagsledare och miljardär. Han är styrelseordförande i Getinge, ett svenskt medicinteknikföretag, och i Carl Bennet AB, ett familjeföretag som investerar i olika branscher.

Bennet föddes 1951 i Göteborg. Han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm och tog examen 1974. Efter examen arbetade han i några år på olika företag, bland annat Volvo och Ericsson.

1986 tog Bennet över familjeföretaget Carl Bennet AB. Under hans ledning har företaget expanderat kraftigt och investerat i en rad olika branscher, bland annat medicinteknik, energi, skog och fastigheter.

Bennet är en engagerad samhällsaktör. Han är bland annat ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och i Stiftelsen GöteborgsOperan. Han är också medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bennet är en av Sveriges rikaste personer. Enligt Forbes uppskattades hans förmögenhet till 10 miljarder dollar 2023.