Kategorier
Okategoriserade

Företagsledare – Jens Henriksson

Jens Henriksson, född 11 januari 1967 i Lund, är en svensk civilingenjör och civilekonom. Han är sedan den 1 oktober 2019 vd och koncernchef för Swedbank.

Henriksson har en civilingenjörsexamen i elektroteknik med inriktning på reglerteknik, därutöver har han avlat civilekonomexamen vid Lunds universitet. År 2012 blev han fil. lic. i företagsekonomi.

Henriksson har arbetat på flera olika företag i Sverige och internationellt. Han har bland annat varit verksam på IMF, NASDAQ OMX Stockholm och Folksam.

Som vd för Swedbank har Henriksson fokuserat på att stärka företagets position som en ledande bank i Norden. Han har också arbetat för att förbättra Swedbanks hållbarhetsarbete.

Här är några av Jens Henrikssons meriter:

  • Verkställande direktör och koncernchef för Swedbank (2019-)
  • Verkställande direktör för Folksam (2013-2019)
  • Vd för NASDAQ OMX Stockholm (2010-2013)
  • Chef för internationella bankrelationer på Swedbank (2010)
  • Senior Advisor på NASDAQ OMX Stockholm (2010)
  • Exekutivdirektör på IMF (2008-2010)

Jens Henriksson är en erfaren och respekterad företagsledare med en lång karriär i svenskt näringsliv. Han är känd för sin strategiska kompetens, sin förmåga att bygga starka team och sitt engagemang för hållbarhet.