Kategorier
Okategoriserade

Företagsledare – Pär Boman

Pär Boman är en svensk företagsledare och styrelseordförande i SCA sedan 2015. Han var också verkställande direktör och koncernchef för Svenska Handelsbanken från 2006 till 2015.

Boman föddes i Stockholm 1961 och tog examen från Linköpings universitet med en examen i industriell ekonomi. Han började sin karriär på Handelsbanken 1986 och arbetade sig upp genom organisationen. Han blev vd för Handelsbanken 2006 och ledde företaget genom en period av expansion och förnyelse.

Boman lämnade Handelsbanken 2015 för att bli styrelseordförande i SCA. Under hans tid som styrelseordförande gick SCA igenom en period av förändring och omstrukturering. Företaget fokuserade på att stärka sin position som ledande aktör inom skogsindustrin och att investera i förnybar energi.

Boman är en erfaren och respekterad företagsledare med en lång karriär i svenskt näringsliv. Han är känd för sin strategiska kompetens och sin förmåga att bygga starka team.

Här är några av Pär Bomans meriter:

  • Verkställande direktör och koncernchef för Svenska Handelsbanken (2006-2015)
  • Styrelseordförande Svenska Handelsbanken AB
  • Styrelseordförande i SCA (2015-)
  • Styrelseordförande i Essity (2015-)
  • Vice styrelseordförande i AB Industrivärden (2015-)
  • Styrelseledamot i Skanska

Pär Boman är en viktig person i svenskt näringsliv och har haft ett stort inflytande på utvecklingen av flera stora företag.