Kategorier
Författare

Författare – Verner von Heidenstam

Verner von Heidenstam var en svensk författare och poet. Han föddes i Olshammar i Närke 1859 och dog på Övralid i Östergötland 1940.

Heidenstam debuterade 1888 med diktsamlingen Vallfart och vandringsår, vars grund var omfattande resor i Sydeuropa och Främre Asien, vilka han företagit åren 1876-1877. Han fortsatte att resa flitigt under hela sitt liv, och hans resor inspirerade många av hans verk.

Heidenstam var en av de ledande företrädarna för det svenska 90-talets litteratur. Han var en lyriker av stor betydelse, och hans dikter är ofta präglade av en känsla av vemod och melankoli. Han skrev också romaner, noveller och essäer.

Heidenstam tilldelades Nobelpriset i litteratur 1916. Han är en av de mest kända och inflytelserika svenska författarna.

Heidenstams mest kända verk är:

  • Vallfart och vandringsår (1888)
  • Endymion (1889)
  • Pepitas bröllop (1890)
  • Hans Alienus (1892)
  • Karolinerna (1897-1898)
  • Skrifter (10 volymer, 1913-1916)

Heidenstam är en viktig del av den svenska kulturhistorien. Hans verk har inspirerat och berört människor över hela världen.