Kategorier
Okategoriserade

Kanalbyggare – Baltzar von Platen

Baltzar von Platen, född 29 maj 1766 på Rügen, död 6 december 1829 i Christiania, var en svensk greve, en av rikets herrar, amiral, riksståthållare i Norge och grundläggare av Göta kanal.

von Platen föddes på Rügen i Tyskland som son till en svensk diplomat. Han växte upp i Sverige och studerade vid Uppsala universitet, där han tog examen i juridik 1788.

Efter sin examen började von Platen arbeta inom den svenska flottan. Han utmärkte sig snabbt som en skicklig officer, och han blev befordrad till amiral 1808.

1808 fick von Platen idén att bygga en kanal som skulle förbinda Östersjön med Västerhavet. Han presenterade sin idé för kungen, och han fick i uppdrag att leda projektet.

Bygget av Göta kanal påbörjades 1810, och det tog 22 år att slutföra. Kanalen är 210 kilometer lång, och den går genom Sverige från Sjötorp i Västergötland till Söderköping i Östergötland.

von Platen fick se endast kanalens ena hälft, Västgötalinjen, öppnas för trafik (september 1822). Han avled i Oslo, Norge, den 6 december 1829, innan kanalen var helt färdigbyggd.

von Platen är en av de mest kända svenskarna genom tiderna. Han är känd som grundläggaren av Göta kanal, som är ett av Sveriges mest populära turistmål.

Här är några av Baltzar von Platens viktigaste prestationer:

  • Grundare av Göta kanal
  • Amiral i den svenska flottan
  • Riksståthållare i Norge

von Platens inflytande

von Platen hade ett stort inflytande på den svenska historien. Han var en framstående politiker och militär, och han var också en skicklig ingenjör.

von Platens arbete med Göta kanal bidrog till att göra Sverige till en mer integrerad nation. Kanalen förband landets östra och västra kuster, och den gjorde det möjligt för människor och varor att transporteras mellan dessa regioner på ett mer effektivt sätt.

von Platen är också en inspiration för andra entreprenörer. Han visade att det är möjligt att uppnå stora saker genom hårt arbete och beslutsamhet.