Kategorier
Okategoriserade

Skeppsredare – Johan Källsson

Johan Källsson är en svensk skeppsredare och VD för rederikoncernen Erik Thun. Han är född 1979 och är son till Erik Källsson, som grundade rederiet 1971.

Johan Källsson har en masterexamen i sjöfart från Chalmers tekniska högskola. Han började arbeta på Erik Thun 2003 och har haft olika roller inom företaget, bland annat som kapten och befälhavare. 2019 utsågs han till vice VD och 2023 till VD.

Erik Thun är ett av Sveriges största rederier. Rederiet har en flotta på över 40 fartyg och sysselsätter cirka 400 personer. Rederiet transporterar främst skogsprodukter, bulkvaror och container.

Under Johan Källssons ledning har Erik Thun fortsatt att expandera. Rederiet har köpt in nya fartyg och har också investerat i ny teknik.

Johan Källsson är en engagerad person i den svenska sjöfartsbranschen. Han är ledamot i Svensk Sjöfarts styrelse och är också ordförande för Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Här är en kort sammanfattning av Johan Källssons karriär:

  • Född 1979
  • Masterexamen i sjöfart från Chalmers tekniska högskola
  • Började arbeta på Erik Thun 2003
  • Kapten och befälhavare 2003-2019
  • Vice VD 2019-2023
  • VD sedan 2023

Johan Källsson är gift och har två barn.

Natursgas drift