Kategorier
Uppfinnare

Astronom – Anders Celsius

Anders Celsius var en svensk astronom, fysiker och matematiker som föddes i Uppsala den 27 november 1701. Han är mest känd för att ha föreslagit Celsiusskalan, den hundragradiga termometerskalan som används i de flesta länder i världen.

Celsius studerade vid Uppsala universitet och blev professor i astronomi där 1730. Han var en skicklig astronom och gjorde viktiga bidrag till astronomin, bland annat genom att utveckla en ny metod för att mäta avståndet till stjärnor.

1742 föreslog Celsius en ny termometerskala med 0 grader för vattnets kokpunkt och 100 grader för vattnets fryspunkt. Denna skala blev snabbt populär och ersatte den tidigare använda Fahrenheitskalan i de flesta länder.

Celsius avled i Uppsala den 25 april 1744, endast 42 år gammal. Han var en av Sveriges mest framstående vetenskapsmän och hans arbete har haft en stor betydelse för vår förståelse av universum och världen omkring oss.

Celsiusskalan

Celsiusskalan är en hundragradig temperaturskala där 0 grader är fryspunkten för vatten och 100 grader är kokpunkten för vatten. Skalan används i de flesta länder i världen, inklusive Sverige.

Celsiusskalan är uppkallad efter Anders Celsius. Han föreslog skalan 1742, men den blev inte allmänt accepterad förrän i början av 1800-talet.

Celsiusskalan är en praktisk skala för att mäta temperatur. Den är enkel att använda och är baserad på två väldefinierade punkter: fryspunkten för vatten och kokpunkten för vatten.

Andra bidrag

Celsius gjorde också viktiga bidrag till andra vetenskapliga områden, bland annat:

  • Han utvecklade en ny metod för att mäta avståndet till stjärnor.
  • Han utforskade solsystemet och gjorde upptäckter om Jupiters månar.
  • Han var en skicklig instrumentmakare och utvecklade nya instrument för astronomiska observationer.

Celsius var en mångsidig vetenskapsman som gjorde viktiga bidrag till flera olika vetenskapliga områden. Hans arbete har haft en stor betydelse för vår förståelse av universum och världen omkring oss.