Kategorier
Okategoriserade

Botaniker – Carl von Linné

Carl von Linné, född Carl Linnaeus den 23 maj 1707 i Råshult, Småland, död 10 januari 1778 i Uppsala, var en svensk botaniker, läkare, geolog och zoolog som lade grunden till den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken, som grupperar växter och djur.

Linné föddes i en prästfamilj i Småland. Han visade tidigt ett stort intresse för naturvetenskap och studerade botanik, medicin och teologi vid Uppsala universitet.

1735 publicerade Linné sitt mest kända verk, Systema Naturae, där han presenterade sin nya systematik för att gruppera och namnge växter och djur. Linné använde ett system med två namn för varje art, det första namnet för släktet och det andra namnet för arten. Detta system kallas binomialnomenklatur och används fortfarande idag.

Linné gjorde också betydande insatser inom andra områden av naturvetenskapen. Han utforskade och beskrev flera nya växter och djur, och han utvecklade också nya metoder för att klassificera och studera dem.

Linné var en av de mest framstående vetenskapsmännen under 1700-talet. Hans arbete hade en stor betydelse för utvecklingen av naturvetenskapen och har haft en långvarig inverkan på vår förståelse av naturen.

Här är några av Linnés viktigaste bidrag till naturvetenskapen:

 • Han lade grunden till den moderna nomenklaturen inom biologin.
 • Han utvecklade ett system för att gruppera och namnge växter och djur.
 • Han utforskade och beskrev flera nya växter och djur.
 • Han utvecklade nya metoder för att klassificera och studera växter och djur.

Linnés arv

Linné är fortfarande en av de mest kända vetenskapsmännen i världen. Hans arbete har haft en stor betydelse för utvecklingen av naturvetenskapen och har hjälpt oss att förstå naturen på ett helt nytt sätt.

Linnés namn finns idag på ett antal institutioner och platser runt om i världen, bland annat:

 • Linnés universitet i Uppsala
 • Linnéträdgården i Uppsala
 • Linnémedaljen, en utmärkelse som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien
 • Linnéuniversitetet i Växjö
 • Linnéträdgården i Växjö
 • Linnégatan i Stockholm
 • Linnégatan i Göteborg
 • Linnégatan i Malmö
 • Linnégatan i Helsingborg

Linné är en av Sveriges mest betydelsefulla vetenskapsmän och hans arv lever kvar än idag.