Kategorier
Okategoriserade

Entreprenör – Ragnar Sellberg

Ragnar Sellberg var en svensk industriman och företagsledare som föddes den 28 juni 1902 i Stockholm och dog den 3 juli 1995 i Götlunda. Han är mest känd som grundare av företaget Ragn-Sells, som är ett ledande företag inom återvinning och miljö.

Sellberg växte upp på en gård i Väderholmen, utanför Stockholm. Han började arbeta i familjens åkeriföretag redan som barn, och 1928 började han samla in och sortera avfall från hushåll och företag i Stockholm. Detta var ett nytt och innovativt koncept vid den tiden, och Sellbergs företag blev snabbt framgångsrikt.

1933 grundade Sellberg företaget Sellbergs Åkeri AB, som senare bytte namn till Ragn-Sells. Företaget växte snabbt, och under Sellbergs ledning blev det en ledande aktör inom återvinning och miljö. Sellberg var också en pionjär inom forskning och utveckling inom dessa områden, och han var med och utvecklade nya tekniker för att återvinna och behandla avfall.

Sellberg var en starkt engagerad samhällsmedborgare, och han var en förespråkare för miljöskydd och hållbar utveckling. Han var också en starkt drivande kraft bakom utvecklingen av återvinningsbranschen i Sverige.

Sellberg var en visionär och en entreprenör som gjorde stora insatser för miljön och samhället. Han är en av Sveriges mest betydelsefulla företagsledare, och hans arv lever vidare i Ragn-Sells, som idag är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö.

Här är några av Ragnar Sellbergs viktigaste bidrag till återvinningsbranschen:

  • Han var en av de första att inse vikten av att återvinna avfall.
  • Han utvecklade nya tekniker för att återvinna och behandla avfall.
  • Han var med och grundade Ragn-Sells, som idag är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö.
  • Han var en starkt engagerad samhällsmedborgare och förespråkare för miljöskydd och hållbar utveckling.

Ragnar Sellberg är en av Sveriges mest betydelsefulla företagsledare, och hans arv lever vidare i Ragn-Sells, som idag är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö.