Kategorier
Industrimän/kvinnor

Executive – Carl-Henric Svanberg


Carl-Henric Svanberg är en svensk företagsledare. Han är född 29 maj 1952 i Porjus, Jokkmokks kommun, och är utbildad civilingenjör och civilekonom.

Svanberg har en lång karriär inom näringslivet. Han har bland annat varit VD för Assa Abloy, BP och Ericsson. Han är sedan 2012 styrelseordförande för AB Volvo.

Svanberg är en välkänd och respekterad företagsledare. Han har haft ett stort inflytande på svenskt näringsliv och har varit en drivande kraft i utvecklingen av flera svenska företag.

Här är några av Carl-Henric Svanbergs meriter:

  • VD för Assa Abloy 1997-2000
  • VD för BP 2009-2010
  • VD för Ericsson 2003-2009
  • Styrelseordförande för AB Volvo 2012-
  • Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Svanberg är en viktig person i svensk historia och kultur. Han har inspirerat generationer av företagsledare och är en av de mest kända svenskarna i världen.

Några specifika förändringar som Carl-Henric Svanberg har gjort under sin karriär:

  • Han ledde Assa Abloy genom en period av stark tillväxt och expansion.
  • Han var med och vände BP från en krissituation till ett framgångsrikt företag.
  • Han ledde Ericsson genom en period av stora förändringar, bland annat genom att avyttra delar av företaget.
  • Han har varit en drivande kraft i utvecklingen av AB Volvo till ett av de ledande lastbils- och anläggningsmaskinföretagen i världen.

Svanbergs förändringar har haft ett stort inflytande på svenskt näringsliv och har bidragit till att göra svenska företag mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.