Kategorier
Industrimän/kvinnor

Executive – Leif Östling

Leif Östling, född 25 september 1945 i Luleå, är en svensk företagsledare och affärsman. Han var verkställande direktör för den av tyska Volkswagen ägarmässigt dominerade lastbilskoncernen Scania med säte i Södertälje mellan 1994 och 2012. Åren 2016–2017 var han ordförande för Svenskt Näringsliv.

Östling började sin karriär på Scania 1970 som ekonomiassistent. Han arbetade sedan i en rad olika roller inom företaget, bland annat som marknadschef och vice verkställande direktör. 1994 blev han vd för Scania.

Under Östling ledning växte Scania till ett av världens ledande lastbilsföretag. Han var en stark förespråkare för forskning och utveckling, och han ledde företagets satsning på miljövänliga lastbilar.

Östling lämnade Scania 2012 efter att ha kritiserats för sina uttalanden om att fackföreningarna inte har vetorätt för eventuella jobbförflyttningar. Han blev sedan ordförande för Svenskt Näringsliv.

Östling är en kontroversiell person. Han har kritiserats för sin höga lön och för sina uttalanden om fackföreningarna. Han har dock också varit en framgångsrik företagsledare, och han har haft en betydande inverkan på den svenska ekonomin.

Här är några av Leif Östlings viktigaste prestationer:

  • Ledde Scania till att bli ett av världens ledande lastbilsföretag.
  • Var en stark förespråkare för forskning och utveckling.
  • Ledde företagets satsning på miljövänliga lastbilar.

Leif Östling är en viktig person i den svenska näringslivets historia. Han är en av de företagsledare som har haft störst inverkan på den svenska ekonomin under de senaste decennierna.

Vad fan får jag för pengarna?

I Backspegeln