Kategorier
Okategoriserade

Företagare – Lars Magnus Ericsson

Lars Magnus Ericsson, född 5 maj 1846 i Värmskog, Värmlands län, död 17 december 1926 på Hågelby gård i Botkyrka i Stockholms län, var en svensk uppfinnare och företagare. Han är mest känd som grundare av Ericsson under namnet Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Ericsson föddes i en fattig familj i Värmskog. Han började arbeta som rallare och gruvarbetare, både i Sverige och Norge. År 1867 flyttade familjen till Stockholm och han tog arbete vid Öller & Co, som huvudsakligen tillverkade telegrafutrustning. Efter sex år (1873) fick han tack vare sina färdigheter stipendium för att fortsätta utbilda sig utomlands.

Ericsson studerade vid Tekniska Högskolan i Berlin och vid Western Electric i New York. Han återvände till Sverige 1876 och grundade sitt eget företag, Ericsson & Co, i Stockholm. Företaget tillverkade telegrafapparater och telefoner.

Ericsson var en skicklig ingenjör och affärsman. Han utvecklade nya metoder för att tillverka telefoner, och han var en pionjär inom telekommunikationsbranschen. Under hans ledning växte Ericsson till ett av världens ledande telekommunikationsföretag.

Ericsson var en visionär ledare, och han var en av de personer som bidrog till att göra Sverige till en av världens ledande telekommunikationsnationer. Han var också en engagerad samhällsmedborgare, och han donerade stora summor pengar till olika välgörenhetsorganisationer.

Här är några av hans viktigaste prestationer:

  • Grundare av Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Utveckling av nya metoder för att tillverka telefoner
  • Pionjär inom telekommunikationsbranschen
  • Ledde Ericsson till att bli ett av världens ledande telekommunikationsföretag
  • Visionär ledare
  • Engagerad samhällsmedborgare

Ericssons inflytande på Sverige

Lars Magnus Ericssons inflytande på Sverige var betydande. Han var en av de personer som bidrog till att göra Sverige till en av världens ledande telekommunikationsnationer. Han var också en viktig förebild för andra svenska företagare.

Ericssons företag, Ericsson, är fortfarande ett av Sveriges största företag. Det är en av världens ledande leverantörer av telekommunikationsutrustning och tjänster.